درباره ما ...

650

براساس آیین نامه کشوری کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه زیر نظر  کمیته کشوری  تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با برگزاری کارگاه های آموزشی ، رسانه های تصویری و صوتی ، مطالب آموزشی و ... سعی در آشنایی هرچه بیشنر دانشجویان کشور با مطالب پژوهشی و در خور دانشجوی علوم پزشکی و وزارت علوم دارد.

اعضای مرکزی کمیته :

سرپرست آقای دکتر حمید نبوی

دبیر آقای نوید جامچی

  • هسته آموزش

خانم شیوا احراری

آقای سجاد حیدری

  • هسته روابط عمومی

خانم شقایق نودهی

خانم راحله رمضانی

خانم مطهره سالاری

آقای امیرحسین شکری

  • هسته انفورماتیک

آقای امیرمحمد احسانی

آقای متین حدادیان

 
از مجموع 12 رأی

فاقد نظر