🔸ژورنال کلاب

📌موضوع : اثر مکمل سین بیوتیک بر لنف ادم مبتلایان به سرطان پستان

📆تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۵ آبان ماه

🕐ساعت : ۱۲ الی ۱۳

👤ارائه دهنده : سرکار خانم شیوا احراری

🔸 این ژورنال کلاب توسط کمیته تحقیقات دانشجویی در محل تالار دانشکده بهداشت به صورت حضوری و با حضور پرشور علاقه مندان برگزار شد.

🔉روابط عمومی کمیته تحقیقات 
🌐hsrc.nkums.ac.ir
hsrc_nkums@


فاقد نظر