کارگاه مقاله خوانی و ژورنال کلاب برگزار شد

112 ٢٠:٥٢ ب.ظ

🔸کارگاه : مقاله خوانی و ژورنال کلاب

📆تاریخ برگزاری : سه شنبه ۳ آبان  ماه ۱۴۰۱

🕑ساعت : ۱۲:۳۰ الی ۱۴

👤مدرس :جناب اقای دکتر حمید توکلی قوچانی

🔶 این کارگاه توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت در محل تالار دانشکده بهداشت به صورت حضوری با حضور پرشور علاقه مندان برگزار شد.

🔉روابط عمومی کمیته تحقیقات
🌐hsrc.nkums.ac.ir
hsrc_nkums@


فاقد نظر