برگزاری کارگاه ISO 45001

161 ١٨:٣٥ ب.ظ

💢کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت با همکاری دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه برگزار می کند.

🔸 عنوان کارگاه : ISO 45001

🔹 با تدریس مهندس علی درمحمدی

📆 ۲۸ و ۲۹ آذر l ساعت ۱۸_۲۰ 

📜 همراه با اعطای گواهی معتبر بین المللی و ملی مطابق با نوع ثبت نام 

♨️ هزینه ثبت نام ۴۰۰۰۰ تومان

🌐 لینک شرکت در وبینار:
www.skyroom.online/ch/schnkums/ilo

🎓 روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت بجنورد
🌐 hsrc.nkums.ac.ir
hsrc_nkums@


فاقد نظر