16 آذر روز دانشجو مبارک

366 ١٣:٥٧ ب.ظ

🎓فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی بر تمامی دانشجویان پرتلاش گرامی باد.

🔈روابط عمومی کمیته تحقیقات
🌐 hsrc.nkums.ac.ir
hsrc_nkums@


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر