پایان سلسله کارگاه های پاییز دانش پژوهی

180 ٢١:١٤ ب.ظ

🔶🔹پایان سلسله کارگاه های پاییز دانش پژوهی

🌱اما این آخر مسیر نیست...

♨️با سایر برنامه های پاییزه کمیته تحقیقات همچنان همراه ما باشید.

hsrc_nkums@


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر