کارگاه گزارش نویسی حوادث برگزار شد

61 ١٠:٣٨ ق.ظ

🔹️ کارگاه : گزارش نویسی حوادث

📆  تاریخ برگزاری : ۱ آذر ۱۴۰۰

🕑 ساعت : ۱۶

👤 مدرس : آقای مهندس درمحمدی

🔸️این وبینار در سری کارگاه های " پاییز دانش پژوهی " توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت به صورت وبینار کشوری برگزار شد.

❗️توجه توجه❗️
کارگاه های بعدی را از دست ندهید...
لیست کارگاه ها به همراه زمان برگزاری 
 

🔉 روابط عمومی کمیته تحقیقات
🌐 hsrc.nkums.ac.ir
 hsrc_nkums@


فاقد نظر