فلوچارت تصویب طرح پژوهشی

239 ٢٠:١١ ب.ظ

✅به اطلاع پژوهشگران محترم میرسانیم، زین پس جهت تسریع در تصویب طرح های پژوهشی، مراحل فوق طی می گردد.

🛑لطفا فلوچارت را به دقت بررسی کنید و مطابق راهنمای آن طرح های خود را برای کمیته تحقیقات بفرستید.


فاقد نظر