در مسیر پژوهش، چراغ های خاموش را روشن کنیم✨

💎گزارش فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سالی که گذشت...
⚜️1399-1400⚜️

✅با ما همراه باشید...

#خبر_های_خوشی_در_راه_است...

🌐 https://src.nkums.ac.ir📌


فاقد نظر