راه اندازی سایت کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

📣

👁‍🗨دانشجویان عزیز می توانند برای مشاهده اطلاعیه ها و فایل های آموزشی به آدرس وب سایت زیر مراجعه نمایند:

🌐nkums.ac.ir/Category/37537

آدرس اینستاگرام کمیته:

💠instagram.com/hsrc_nkums

با ما همراه باشید.🌱

nkums.ac.ir 


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر